เผยข้อแตกต่างระหว่างบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจำ พร้อมข้อดีที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

การสนทนาใน 'สินค้าทั่วไป ไม่มีหมวดหมู่' เริ่มโดย asider8629, 22 กันยายน 2022

< Previous Thread | Next Thread >
 1. asider8629

  asider8629 Guest

  0
  0
  0
  หลายคนเข้าใจว่าบัญชีเงินฝากมีไว้เพื่อออมเงินเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงบัญชีเงินฝากมีอยู่หลายประเภท โดยมักจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ และบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งในวันนี้เราจะขอพูดถึงบัญชีสองประเภทหลัง เนื่องจากเราทุกคนน่าจะรู้จักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กันเป็นอย่างดีแล้ว


  ความแตกต่างระหว่างบัญชีเงินฝากประจำและบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน

  บัญชีเงินฝากประจำ คือ บัญชีเงินฝากที่กำหนดระยะเวลาการฝาก รวมถึงเงื่อนไขการฝากไว้ทั้งหมดแล้ว หากผู้ฝากปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นได้ก็จะได้รับ เงินฝากดอกเบี้ยสูง กว่าบัญชีออมทรัพย์ และอาจได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยด้วยขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่บัญชีฝากประจำนั้น ๆ ได้ระบุไว้ ยกตัวอย่างเช่น บัญชีฝากประจำของธนาคารกรุงไทย มีระยะเวลาให้เลือกตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน ซึ่งจะมีรายละเอียดการเปิดบัญชีขั้นต่ำ การคิดดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากแตกต่างกันออกไป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย วัตถุประสงค์ของบัญชีฝากประจำเป็นไปเพื่อกระตุ้นการออมเงิน และเปิดโอกาสให้ผู้ฝากที่มีวินัยในการออมได้รับผลตอบแทน เงินฝากดอกเบี้ยสูง กว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป สนใจ เงินฝากดอกเบี้ยสูง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://krungthai.com/th/personal/deposits/212/345

  บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน คือ บัญชีที่ไม่มีดอกเบี้ยให้จึงไม่เหมาะกับการออม แต่เหมาะกับการใช้จ่ายอย่างปลอดภัยและคล่องตัว เนื่องจากบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ใช้เช็คเบิก-ถอนเงินสดออกจากบัญชี ผู้ฝาก จึงไม่จำเป็นต้องพกเงินสดจำนวนมากติดตัว แค่เพียงเซ็นเช็คขีดคร่อมก็สามารถใช้ชำระหนี้ค่าสินค้า/บริการได้ และหากผู้ฝากขอเปิดวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือวงเงิน O/D บนบัญชีนี้ด้วยแล้วล่ะก็ ผู้ฝากจะสามารถเซ็นเช็คเกินวงเงินฝากจริงได้ตามจำนวนที่ธนาคารอนุมัติให้ เพิ่มความคล่องตัวในการจับจ่ายและดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน เป็นไปเพื่อการหมุนเวียนเงิน เพิ่มสภาพคล่องให้กับการเงินส่วนบุคคล รวมถึงธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน


  ข้อดีของบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน

  • เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้

  • ขอเบิกเกินวงเงินได้ตามยอดที่ธนาคารอนุมัติให้ไว้

  • ใช้เช็คเป็นเครื่องมือในการเบิก-ถอน จึงลดความเสี่ยงจากการพกเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก

  • ใช้เช็คเป็นเครื่องมือในการเจรจาซื้อขายได้ดี เมื่อวางเช็คแล้วผู้ขาย/ผู้ให้บริการจะรู้สึกวางใจ และสามารถเริ่มทำตามออเดอร์ได้ แต่หากผู้ขาย/ผู้ให้บริการไม่ทำตามข้อตกลง ผู้สั่งจ่ายเช็คก็สามารถสั่งอายัดเช็คได้เช่นกัน

  • ใช้เช็คเป็นหลักประกันในการกู้เงินได้ ในกรณีที่ต้องการยื่นกู้เร่งด่วน

  จะสังเกตได้ว่าข้อแตกต่างระหว่างบัญชีเงินฝากประจำและบัญชีกระแสรายวันนั้นมีความชัดเจนมาก หากต้องการออมเงินเพื่ออนาคตควรเลือกเปิดบัญชีฝากประจำ หากต้องการความคล่องตัวในการจับจ่ายทั้งแบบส่วนบุคคลและเพื่อดำเนินธุรกิจบัญชีกระแสรายวันคือตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะได้รับความปลอดภัยแล้วยังได้รับวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อใช้หมุนเวียนเพิ่มเติมอีกด้วย
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้