Advertising

ราคาโฆษณาในเว็บไซต์ RacingWeb.NET

ติดต่อลงโฆษณา

หากไม่มองหาสื่อโฆษณาใหม่ๆ ที่ทันสมัย แล้วจะเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้อย่างไร เพราะลูกค้าคุณคงไม่ได้ซื้อหนังสือรถอ่านหรือเลือกเวลาฟังวิทยุเพียงอย่างเดียวแน่นอน
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันและอนาคตเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เหตุผลสำคัญที่ทำให้การลงโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตกับ เรซซิ่งเว็บดอทเน็ต

1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแน่นอน เพราะเว็บไซต์เรามีเนื้อหาเกี่ยวกับรถทุกอย่าง รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่กำลังซื้ออย่างชัดเจน
2. สามารถลงโฆษณาสินค้าได้ไม่มีขีดจำกัด แก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลสินค้าได้ตลอดเวลา
3. แสดงป้ายโฆษณา (Banner) แบบหมุนเวียน (Rotation) จึงมีโอกาสได้แสดงป้ายออกไปในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์
4. ด้วยรูปแบบการนำเสนอแบบ Interactive จึงสามารถพลิกแพลงโปรโมชั่นได้มากมาย เช่น Feedback form , Online Coupon และอื่นๆตามที่คุณกำหนดได้
5. เปิดตลาดใหม่ๆ เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในเวลาที่ลูกค้า สบายใจที่สุด ที่จะเรียกดูข้อมูลของคุณ แสดงผลเป็นภาษาไทยได้ 100%
6. เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดี ของ กิจการ, สินค้า และ บริการ ด้วยการลงโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
7. ความมั่นคงและซื่อสัตย์ในการบริการ เพราะเว็บไซต์เรซซิ่งเว็บ ให้บริการมาตั้งแต่ปี 2542 (1999) ควบคู่ไปกับบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต


อัตราค่าโฆษณา มีหลายราคาให้เลือก ดังนี้
ตัวอย่าง ขนาดป้ายโฆษณา และตำแหน่งด้านบน แสดงผลทั้งเว็บไซต์
Header banner position

Header banner ป้ายโฆษณาด้านบน แสดงผลทั้งเว็บไซต์

ตำแหน่งที่ 1
- ป้ายโฆษณาขนาด 728x90 px (Leaderboard) สลับป้ายโฆษณา (Random) 10,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 20,000 บาทต่อเดือน

ตำแหน่งที่ 2 (ยกเลิก)
- ป้ายโฆษณาขนาด 234x60 px มี 4 ตำแหน่งใน 1 แถว สลับป้ายโฆษณา (Random) 2,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 5,000 บาทต่อเดือน

ตำแหน่งที่ 3 (ยกเลิก)
- ป้ายโฆษณาขนาด 468x60 px มี 2 ตำแหน่งใน 1 แถว สลับป้ายโฆษณา (Random) 5,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 10,000 บาทต่อเดือน

ตำแหน่งที่ 4 ป้ายโฆษณาแบบหลายขนาด
- ป้ายโฆษณาขนาด 970x250 px สลับป้ายโฆษณา (Random) 15,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 30,000 บาทต่อเดือน
- ป้ายโฆษณาขนาด 970x90 px สลับป้ายโฆษณา (Random) 12,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 25,000 บาทต่อเดือน
- ป้ายโฆษณาขนาด 728x90 px สลับป้ายโฆษณา (Random) 10,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 20,000 บาทต่อเดือน

โฆษณาที่ไม่มีในตัวอย่าง
- โฆษณาขนาดใหญ่ก่อนเข้าหน้าแรก (Cover page or Intro page) ราคา 10,000 บาทต่อสัปดาห์
- ป้ายโฆษณาขนาดไม่เกิน 600x300 px (Floating Ad) กลางหน้าเว็บเพจ ราคา 20,000 บาทต่อเดือน สำหรับโฆษณารายเดียว

ตัวอย่าง ป้ายโฆษณากลางหน้า แสดงผลเฉพาะหน้าแรกและหน้าฟอรั่ม
Middle banner position

Middle banner ป้ายโฆษณากลางหน้า แสดงผลเฉพาะหน้าแรกและหน้าฟอรั่ม

หน้าแรกแสดงผลด้านซ้าย และหน้ารวมฟอรั่มแสดงผลด้านขวา ป้ายโฆษณาแบบหลายขนาด
- ป้ายโฆษณาขนาด 300x600 px, 240x400 px สลับป้ายโฆษณา (Random) 5,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 10,000 บาทต่อเดือน
- ป้ายโฆษณาขนาด 160x600 px สลับป้ายโฆษณา (Random) 4,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 8,000 บาทต่อเดือน
- ป้ายโฆษณาขนาด 120x600 px, 120x240 px สลับป้ายโฆษณา (Random) 3,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 6,000 บาทต่อเดือน

ป้ายโฆษณาแบบลอยตัว (Floating ad)
- ป้ายโฆษณาขนาด 160x600 px, 120x600 px (Floating Skyscraper) เป็นแบนเนอร์แบบสูงอยู่ชิดด้านซ้ายหรือขวาของเว็บเพจ เลือนขึ้นลงตามสกอร์บาร์ แสดงผลเฉพาะหน้าแรก หน้ารวมฟอรั่ม และหน้ารวมหัวข้อในแต่ละฟอรั่ม (ไม่แสดงผลในหน้าหัวข้อ) ด้านซ้ายหรือขวาของเว็บเพจ ราคา 20,000 บาทต่อเดือน สำหรับโฆษณารายเดียว

ตัวอย่าง ป้ายโฆษณาด้านล่าง แสดงผลทั้งเว็บไซต์
Footer banner position

Footer banner ป้ายโฆษณาด้านล่าง แสดงผลทั้งเว็บไซต์

ป้ายโฆษณาแบบหลายขนาด
- ป้ายโฆษณาขนาด 970x250 px สลับป้ายโฆษณา (Random) 8,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 20,000 บาทต่อเดือน
- ป้ายโฆษณาขนาด 970x90 px สลับป้ายโฆษณา (Random) 5,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 15,000 บาทต่อเดือน
- ป้ายโฆษณาขนาด 728x90 px สลับป้ายโฆษณา (Random) 3,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 10,000 บาทต่อเดือน

ลิ้งค์ข้อความ (Text link)
- เฉพาะหน้าแรก ไม่เกิน 150 ตัวอักษร ราคา 500 บาทต่อเดือนต่อลิ้งค์
- แสดงผลทั้งเว็บไซต์ ราคา 2,000 บาทต่อเดือน

ราคาโปรโมชั่นแบบรวมหลายตำแหน่ง

Header + Middle + Footer banner
- ป้ายโฆษณาขนาด 728x90 px (Leaderboard) ที่ด้านบนตำแหน่งที่ 1 หรือ 4 และด้านล่าง รวมกับป้ายโฆษณาขนาด 160x600 px (Wide Skyscraper) ตำแหน่งกลางหน้า สลับป้ายโฆษณา (Random) 15,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 30,000 บาทต่อเดือน
- ป้ายโฆษณาขนาด 970x90 px, 970x250 px (Leaderboard) ที่ด้านบนตำแหน่งที่ 4 และด้านล่าง รวมกับป้ายโฆษณาขนาด 300x600 px (Wide Skyscraper) ตำแหน่งกลางหน้า สลับป้ายโฆษณา (Random) 25,000 บาทต่อเดือน หรือโฆษณารายเดียว (Fix) ราคา 45,000 บาทต่อเดือน


ผู้ลงโฆษณาทุกรูปแบบ สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ได้ตลอดอายุของระยะเวลาที่โฆษณา
หากต้องการกำหนดงบประมาณด้วยตัวเองหรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากนี้ กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติม

ราคาส่วนลดแบบเหมาจ่ายครั้งแรกครั้งเดียว

ทุกตำแหน่ง จ่ายครั้งเดียวรวม 3 เดือน ลด 5%
ทุกตำแหน่ง จ่ายครั้งเดียวรวม 6 เดือน ลด 10%
ทุกตำแหน่ง จ่ายครั้งเดียวรวม 1 ปี ลด 15%

(ปรับราคาล่าสุดมีผลตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)

หากคุณสนใจที่จะลงโฆษณากับเว็บไซต์เรา ลองโทรมาคุยกับเราก่อนได้ที่ 081-811-1138

หมายเลขบัญชีธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีสาขาเลขที่บัญชีประเภท
กรุงเทพวริศ อ่อนระยับท่าพระ141-4-15948-1สะสมทรัพย์
ไทยพาณิชย์วริศ อ่อนระยับเพชรเกษม 18070-2-09306-6ออมทรัพย์
กสิกรไทยวริศ อ่อนระยับจรัญสนิทวงศ์ 11085-2-35080-6ออมทรัพย์
ทหารไทยวริศ อ่อนระยับย่อย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า209-2-02820-4ออมทรัพย์

กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชีและเลขบัญชีให้ถูกต้อง เมื่อคุณโอนเงินเสร็จแล้ว
แจ้งรายละเอียดดังนี้
- ธนาคาร สาขา เลขที่สลิป (สำหรับการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
- ธนาคาร เลขที่สลิป (สำหรับการโอนเงินผ่าน ATM ธนาคาร)
- จำนวนเงิน
- ระยะเวลาการลงโฆษณา

ส่งรายละเอียดมาที่อีเมล์ [email protected] หรือ LINE ID: racingweb หรือโทร 081-811-1138

แบ่งปันหน้านี้