บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น

 1. compos2566
 2. compos2566
 3. compos2566
 4. compos2566
 5. compos2566
 6. compos2566
 7. compos2566
 8. compos2566
 9. compos2566
 10. compos2566
 11. compos2566
 12. compos2566
 13. compos2566