สินเชื่อระยะยาว เพื่อสิ่งแวดล้อม โอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจเพื่อโลกของเรา

การสนทนาใน 'สินค้าทั่วไป ไม่มีหมวดหมู่' เริ่มโดย waanbotan_, 5 กุมภาพันธ์ 2024

< Previous Thread | Next Thread >
 1. waanbotan_

  waanbotan_ New Member Member

  0
  0
  0
  ปัจจุบันธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเพิ่มข้นค่อนข้างมาก ด้วยหลายประเทศให้คำปฏิญญาข้อตกลงปารีสเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส
  นักธุรกิจรวมถึงภาคการเงินธนาคารจึงได้ตอบรับต่อนโยบายของภาครัฐด้วยการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจสีเขียว ในรูปแบบของ สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อต่อยอดธุรกิจ และ สินเชื่อ Solar Rooftop เรามาดูกันดีกว่าว่าสินเชื่อเหล่านี้ส่งเสริมธุรกิจเพื่อโลกของเราอย่างไร


  สินเชื่อระยะยาวกับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

  สินเชื่อระยะยาวเพื่อสิ่งแวดล้อมมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ต่ำมากเพียง 2 – 3% คงที่ตลอดระยะเวลา
  ที่กำหนด และบางธนาคารมีเงื่อนไขไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเมื่อเกินระยะเวลาตามตกลง ไม่เหมือน สินเชื่อบ้านจะมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทำให้ดอกเบี้ยในปีที่ 3 - 4 เริ่มสูงเกินเงินต้น ซึ่งทางธนาคารจะให้สิทธิพิเศษสำหรับธุรกิจที่มีการดำเนินงานตามหลัก ESG ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Society) และด้านหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) เช่น ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ให้วงเงินสินเชื่อระยะยาว ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี และมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ทั้งนี้ยังมีเงินทุนหมุนเวียนประเภท O/D เพิ่มเติมให้อีกด้วย ทำให้ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมได้เปรียบธุรกิจอื่นที่ต้องมองหาสินเชื่อ O/D มาทำธุรกิจโดยจะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 9% ในขณะที่ธุรกิจเพื่อโลกจะมีเงินทุน OD แถมมาพร้อมกับสินเชื่อระยะยาวที่ทางธนาคารเสนอมาให้เลย ทำให้ธุรกิจอื่นที่ใช้ สินเชื่อหมุนเวียน OD มีต้นทุนดอกเบี้ยสูงกว่าธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม


  สินเชื่อต่อยอดธุรกิจ

  ตามหลักการของ ESG ธนาคารจะมีเกณฑ์ของการปล่อยกู้ในประเด็นเพื่อสิ่งแวดล้อม
  ตามข้อกำหนดของธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการจัดหาสินค้าขั้นต้นสำหรับการผลิตและสินค้าขั้นสุดท้ายของการผลิตในรูปแบบของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการให้บริการในรูปแบบของความยั่งยืน นอกจากนี้ สินเชื่อต่อยอดธุรกิจ ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ ของการได้รับเงินสนับสนุนคือ มิติของ S (Society) ที่บริษัทต้องมีการสนับสนุนให้พนักงานบริษัทเพศหญิงได้รับตำแหน่งในระดับผู้บริหารร้อยละ 50 ส่วนมิติของ Governance บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี ได้แก่ ไม่มีการหลีกเลี่ยงภาษี ไม่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ จึงจะได้รับเงินสนับสนุนในการทำธุรกิจ ดังนั้นแม้ว่าดอกเบี้ยของธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมจะถูกมากก็จริง แต่จะมีเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อกำหนดถึงจะได้รับ สินเชื่อขยายธุรกิจ


  สินเชื่อ Solar Rooftop ได้เป็นกรณีพิเศษ

  สินเชื่อ Solar Rooftop เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมจะได้รับเมื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในโครงสร้างอาคารของบริษัท ตามนโยบายของรัฐบาลที่นำพาประเทศเข้าสู่สังคมไร้คาร์บอน ทั้งนี้สินเชื่อชนิดนี้จะมีการกำหนดเงื่อนไขการให้ในวงจำกัดคือผู้ยื่นกู้ต้องใช้เงินกู้เป็นโครงการลงทุนติดตั้ง Solar Cell เพื่อลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าของธุรกิจ ซึ่งหลายธนาคารได้ออกโปรโมชั่นที่น่าสนใจโดยคิดดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน หรือให้สิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR ควบคู่ไปด้วย


  ยิ่งเทรนด์ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมมาแรง ธุรกิจใดที่ปรับตัวนำหลักการ ESG ไปใช้ย่อมส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ธุรกิจ ถูกใจผู้บริโภคสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังได้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสินเชื่อสีเขียวอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่ถูกอีกด้วย
   
 2. Zeeiew

  Zeeiew Member Member

  32
  0
  6
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้