วัยเกษียณแบบนี้ เลือกประกันชีวิตแบบไหนดี

การสนทนาใน 'สินค้าทั่วไป ไม่มีหมวดหมู่' เริ่มโดย พี่ว่าน, 7 กุมภาพันธ์ 2024

< Previous Thread | Next Thread >
  เชื่อว่าไม่อยากมีใครที่เจ็บป่วย หรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดระหว่างวัยอันควร สู้วางแผนและหาทางผ่อนหนักให้เป็นเบาตอนนี้เสียดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตโดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายของชีวิตวัยเกษียณ ประกันชีวิตจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ดี


  ประกันชีวิตมีกี่ประเภท

  ก่อนที่จะตัดสินใจ ทำประกันชีวิต สักกรมธรรม์หนึ่ง อยากให้รู้ถึงประเภทของกรมธรรม์แต่ละชนิด ว่า ประกันชีวิตแบบไหนดี มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ระยะเวลาในการคุ้มครอง การชำระค่าเบี้ย ตลอดจนเงินคืนเมื่ออยู่จนครบหรือไม่ครบสัญญาณ เพื่อความเหมาะสมกับตนเองและคนในครอบครัว

  • ประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน
  ทำประกันชีวิตแบบไหนดี2566 หากเริ่มต้นอาจจะเลือกเป็นประกันชีวิตที่เน้นในเรื่องของการให้ความคุ้มครองชีวิตของผู้เอาประกันเป็นหลัก มีระยะเวลาในการคุ้มครองที่แน่ชัด ระยะเวลาในการชำระค่าเบี้ย การจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต ซึ่งหากผู้เอาประกันมีชีวิตจนอยู่ครบสัญญาจะไม่ได้เงินทุนประกันคืนไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม

  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
  เป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อปิดข้อด้อยของการ ทำประกันชีวิต ขั้นพื้นฐาน เนื่องจากไม่ตอบโจทย์ของผู้เอาประกันที่อยู่จนครบสัญญา ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นอกจากจะให้ความคุ้มครองของผู้เอาประกันตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาแล้ว ผู้เอาประกันยังจะได้รับเงินทุนประกันกลับคืนพร้อมผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญาอีกด้วย

  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
  เป็นการทำประกันที่จ่ายเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ให้ความคุ้มครองตลอดชั่วชีวิตหรือสูงสุด 99 ปี หากผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนครบกำหนดผลประโยชน์จะตกถึงผู้รับในทันที สำหรับใครที่ต้องการจะทิ้งมรดกหรือเงินก้อนจำนวนหนึ่งเพื่อลูกหลานในอนาคต ประกันชีวิตแบบตลอดชีพสามารถตอบโจทย์ของท่านได้

  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ
  เป็นประกันชีวิตสำหรับคนที่วางแผนเกษียณ ซึ่งผู้เอาประกันเมื่ออายุครบวัยเกษียณ 55 ปี หรือ 60 ปี ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันในรูปแบบของบำนาญ โดยสามารถเลือกรับเป็นรายเดือนหรือรายปีได้จนครบจำนวนปีที่ระบุในสัญญา หากผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนถึงกำหนดผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินทุนประกันชีวิตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา


  เลือกประกันชีวิตแบบไหนดี2566 เลือกประกันสุขภาพแบบไหนดีสำหรับวัยเกษียณ

  • สิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนเลยว่าตัวเรามีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลแบบใด เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม, บัตรทอง หรือประกันชีวิต ประกันpa ที่ไหนดี 2566 หากมีสิทธิ์ความคุ้มครองดังกล่าวเพียงพอกับความต้องการหรือไม่ เพราะในช่วงวัยเกษียณคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโรคภัยจะมาถามหาเมื่อใด การมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลไว้ ดูจะมั่นคงมากกว่าและสามารถที่จะทุ่มเงินไปจ่ายค่าเบี้ยประกันแทน

  • ผลตอบแทนเมื่อเกษียณเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ อย่าลืมว่าอัตราเงินเฟ้อมีแต่แนวโน้มที่จะสูงขึ้น ค่าครองชีพก็มักจะสูงขึ้นตามไปด้วย ค่าเบี้ยที่ส่งและผลประโยชน์ที่ได้รับจะเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตในอีก 10 - 20 ปี ที่เหลืออยู่หรือไม่

  • เลือกบริษัทประกันที่มีความมั่นคงและยากต่อการล้มละลาย เพราะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าหลังจากที่คุณส่งเบี้ยจนครบกำหนดสัญญา หลังจากเข้าสู่วัยเกษียณหากบริษัทประกันล้มหรือสูญหายจะทำอย่างไร เบี้ยที่ส่งจะสูญเปล่าหรือไม่ เพราะอย่าลืมว่าเงินคือความหวังสุดท้ายในช่วงวัยเกษียณของคุณ

  สำหรับใครที่วางแผนจะเกษียณและต้องการรับเงินก้อนพร้อมผลประโยชน์ ขอแนะนำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Life Super Saver 14/5 ชำระเงินค่าเบี้ยเพียง 5 ปี ให้ความคุ้มครองนานถึง 14 ปี รับเงินปันผลทันทีตั้งแต่ปีแรก อยู่ครบตามกำหนดสัญญารับเงินก้อน 548% ของจำนวนเงินที่เอาประกัน ที่สำคัญสมัครสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ไม่ตรวจสุขภาพ เงินค่าเบี้ยยังนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้อีกด้วย หรือใครสนใจอยากทำประกันรถยนต์มีอะไรบ้าง ลองเข้าไปดูได้เลย
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้